Regulament cadru de acordare a autorizatiilor

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Ordin nr. 353/2007 din 23 noiembrie 2007

 

Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

 

În vigoare de la 03 decembrie 2007

 

Consolidarea din data de 14 aprilie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 03 decembrie 2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 145/2011; Ordin 182/2011; Ordin 240/2012;
Ultimul amendament în 13 noiembrie 2012.

 

    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 

 

    ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin: 

 

Art. 1. –  Se aprobă Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

 

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2007.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

 

NORME
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

   *) Potrivit art. 4 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1614/2012, Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică. 

   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 182/2011, Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează. 

   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 145/2011, Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, se completează.